'Leren, gesprekken en verbinden'

Aandacht voor mens en werk

Blogartikelen


Terug naar overzicht

09-09-2017

Mantelzorgers en vertrouwen in eigen kracht.

Een aantal avonden aan de slag met de Goed-Gevoel-Stoel
De GGS is ontwikkeld voor groepen mensen die dagelijks met (meerdere) problemen te maken hebben, geen of nauwelijks perspectief zien en vastzitten in hun problematiek. De methode is met succes toegepast bij meerdere Welzijnsorganisaties en Gemeentelijk Werk/ SW-bedrijven.

Al snel wordt op die eerste avond duidelijk dat dit een bijzondere groep van zes mensen is. Ze hebben zich hebben aangemeld om het als mantelzorgers te hebben over ‘kracht’. Opmerkelijk hoe al vanaf het begin de deelnemers openhartig spreken over zichzelf, hun thuissituatie en hun ervaringen als mantelzorger. Verhalen over de zorg voor een man met Parkinson, de ander met Alzheimer, een man met dementie, zorg om het eigen gezin: een depressieve echtgenote en twee kinderen met autisme en ADHD. Een van de deelneemsters maakt een verslagen indruk. ‘Ik weet niet hoe het verder moet’, verzucht zij.
Er is veel herkenning in elkaars verhalen en er is tijdens de eerste bijeenkomst dan ook ruimte om deze verhalen te delen. Het woord ‘overleven’ valt meerdere keren, en het wordt duidelijk dat dit veel kracht kost. Daarmee wordt ook duidelijk dat deze mensen over veel kracht beschikken. Met deze bewustwording leidt GGS tot een kanteling van ‘kracht om te overleven’ naar ‘kracht om weer zelf het leven te voelen’.

Wat is de Goed Gevoel Stoel?
De GGS is een manier om in een groep te werken aan mentale gezondheid. De tweede avond gaat het er dan ook over dat er niets mis is met goed voor jezelf zorgen en dat het zelfs noodzakelijk is voor ‘goed blijven zorgen voor de ander’.
Door middel van praktische tips en speelse creatieve oefeningen werken de deelnemers aan hun goede gevoel en worden zij zich ervan bewust dat zij hier zelf sturing aan kunnen geven. Al knippend en plakkend krijgen zij, vaak tot hun grote verrassing, inzicht in hun patronen die helpen én patronen die onderbelicht blijven.

Beelden worden gedeeld, er wordt veel gelachen. De metafoor voor deze GGS-avonden is een stoel met vier poten. Deze staan voor:

1. Hulp en steun zoeken
2. Jezelf beschermen
3. Goed voor jezelf zijn
4. Jezelf leuk vinden

Aandacht voor alle vier van deze poten maakt dat de stoel stevig staat!

Op de derde avond zien we een hele andere groep: plezier en energie voeren te boventoon.

Emma, een van de deelneemsters vertelt na afloop:
Deze avonden heb ik ervaren als een welkome prikkel voor de mantelzorger in een zeer warme en vertrouwde groep. Er werd goed en aandachtig naar elkaar geluisterd, vol met enthousiasme gewerkt aan de opdrachten. Door de openheid naar elkaar toe was ieders verhaal boeiend en inspirerend, ook leerzaam. Door deze avonden te volgen en de wijze waarop het lesmateriaal gebracht wordt door de organisatoren, met beleid, wordt de mantelzorger begeleid in de verschillende patronen. Ik heb nu een tool in handen om voor mezelf te gaan staan, mijn valkuilen, belemmeringen te herkennen, hulp te zoeken als het nodig is en wat vaker pas op de plaats te maken om in mijn kracht te blijven. Niet door een zekere trots door te blijven gaan terwijl ik al over mijn grenzen ben, maar door mezelf te verbinden met familie, een goede vriendin en een coach, die bereid is om naar mijn verhaal te LUISTEREN en misschien richting te geven.

Margriet schrijft:
Dat we even kinderen mochten zijn, was geweldig, gezellig, lekker knutselen. Het geeft ook de nodige ontspanning. Fijn, om zelf en met jezelf aan het werk te gaan, om dieper bij jezelf te komen. Er was een volledig ontspanning bij allemaal.

Enkele maanden later komt deze groep voor een ‘Terugkomavond’ weer bij elkaar. Een avond met een hoog reünie-gehalte’. Verhalen worden gedeeld en we halen de stoel er nog eens bij. Goed om dit te doen om alert te blijven!


Voor informatie: [www.goedgevoelstoel.nl]


Ton van Son,
Opleiden, verbinden, gesprekken.
Trainer GGS
info@tonvanson.nl
Terug naar overzicht