'Leren, gesprekken en verbinden'

Aandacht voor mens en werk

Thema's 

Mijn kijk, mijn werkwijze

Ik ga en sta voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en ga daarbij uit van hun mogelijkheden. Naast deze menskant zie ik werk als een onmisbaar component voor groei en ontwikkeling.  Werk dat uitdaagt en verder brengt. Mijn werkwijze heeft een sterk praktisch en dynamisch karakter. Met diverse werkvormen nodig ik  deelnemers uit om mét en ván elkaar te leren. Daarin zit de kracht van leren.

Mijn bijdrage

De Participatiewet beoogt mensen maatschappelijk mee te laten doen en waar mogelijk te begeleiden naar betaald werk. SW-bedrijven/ Gemeentelijke Werkbedrijven spelen in deze beweging een belangrijke rol. Het kansen bieden aan mensen met ‘beperkingen’ zit van oudsher in het DNA van deze organisaties. Met de invoering van de Participatiewet hebben deze bedrijven te maken gekregen met een nieuwe en bredere instroom van mensen. Vaak gaat het hierbij om kortstondige trajecten waarna mensen weer doorstromen naar andere (leerwerk)plekken. Deze beweging stelt de organisatie ook voor nieuwe vraagstukken zoals:

  • Zijn mijn leidinggevenden/ begeleiders voldoende toegerust voor deze nieuwe uitdagingen? Is er voldoende kennis en vaardigheid om deze nieuwe groep op een professionele manier te bedienen?
  • Wat betekent dit voor de inrichting van mijn werk/ mijn organisatie?
  • Wat betekent dit voor mijn aansturing van mijn medewerkers, mijn team?
  • Hoe ga ik om met deze continue veranderingen?
  • Hoe hou ik grip? Ook op mezelf!

Ik ga met mensen op zoek naar antwoorden op deze vragen met sterk op de praktijk en doelgerichte programma’s voor werk-/ teamleiders, voorlieden, P&O-ers én de medewerkers!